Tel: +46 (0)8 412 12 80 | E-Mail: nordics@orlandofund.com

Hem

EXPERTIS I SÄRSKILDA SITUATIONER

Orlando Nordics AB investerar i nordiska företag med intäkter upp till 8 miljarder SEK. Ett viktigt investeringskriterium är också att företaget är i en s.k. särskild situation. Särskilda situationer omfattar t.ex. successionsrelaterade frågor, komplexa företagsuppdelningar, likviditetsbegränsningar och behov av operativ omstrukturering.

Det är inte ovanligt att potentiella förvärv är knappt vinstgivande eller t.o.m. förlustbringande, dock krävs att de har en frisk kärna och att det finns operativ förbättringspotential. Vi investerar också i vinstgivande bolag i komplexa situationer, såsom successionssvårigheter, dispyter mellan aktieägare eller ett stort beroende av en enda kund.

Under innehavsperioden tillhandahåller vi omfattande stöd och råd till våra portföljbolag. Vi är ytterst måna om långsiktiga förbättringar för våra portföljbolag och långsiktigt värdeskapande.