Tel: +46 (0)8 412 12 80 | E-Mail: nordics@orlandofund.com

Om oss

I KORTHET

PROFESSIONELLA INVESTERINGSRÅD

Orlando Nordics AB är ett oberoende investmentbolag med kontor i Stockholm. Orlando Nordics AB ger råd åt och assisterar Private Equity-fonderna ”SSVP III” och ”ESSVP IV” med mer än 8 miljarder SEK förvaltat riskkapital.

ORLANDOS ROLL

Orlando Nordics AB ger råd åt investerarna i Special Situations Venture Partners-fonderna om investeringar i transaktionssituationer i Sverige, Norge, Danmark och Finland inom allt från successionsärenden och komplexa avyttringar av verksamheter, till att vända förlust till vinst.

TEAM MED GEDIGEN ERFARENHET AV FÖRVÄRV OCH FÖRVALTNING AV PORTFÖLJBOLAG

Nordics-teamet har omfattande expertkunskaper i att analysera och ge råd åt företag och genomföra transaktioner. Teamet har också stöd av Orlando Management AG i München med lång erfarenhet inom förvärv och förvaltning av bolag likväl som management consulting. Dess främsta expertis inkluderar operativa förbättringar och strategi för koncerner och/eller individuella affärsområden.

LÅNGSIKTIG VÄRDEFÖRBÄTTRING

Orlando eftersträvar en långsiktig värdeförbättring i Special Situations Venture Partners-fonderna. Vår framgång bygger inte på finanstekniska manövrer, utan på att förbättra den operativa intjäningen. Detta uppnås i nära samarbete med ledningen för respektive portföljbolag, som har ett genuint eget intresse i bolagets framgång. Huvudmålet är att stabilisera och förbättra intjäningen.

LÅNGSIKTIGT PERSPEKTIV

ENTREPRENÖRSANDA OCH FOKUS

Orlandos rötter ligger inom klassisk investeringsverksamhet: Likasinnade investerare möts för att investera sitt kapital i privata bolag, långt från aktiemarknadernas kortsiktighet, med fokus på att erbjuda konstruktiv strategisk styrning. Målet är ett långsiktigt värdeskapande genom överordnad “bolagsstyrning” och fokus på en strategi som tillvaratar portföljbolagets styrkor.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Vi hittar snabbt och tryggt skräddarsydda lösningar för komplexa situationer, med hänsyn tagen till investerarnas, säljarnas och ledningens intresse. Portföljbolagen leds individuellt enligt specifika strategier anpassade efter de enskilda operativa omständigheterna. Det förekommer inga internrabatter eller liknande konstruktioner mellan bolagen i portföljen.

STARK KOMPETENS INOM TEAMET

Orlando Nordics-teamet har lång erfarenhet av att stödja företagsledningar, bolagsfinansiering, sammanslagningar och förvärv samt av omstrukturering och processtyrning. Vi har också stöd av ytterst kvalificerade interna legala och administrativa resurser.

TEAM

Jacob Alvarsson, Partner

 • Partner hos Orlando Nordics
 • Private Equity-erfarenhet sedan 2010
 • Investerings- och ägaransvarig hos Inter IKEA Investments, Stockholm
 • Projektledare hos Bain & Company, Stockholm, Zürich, Johannesburg
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och ESADE Business School, Barcelona

Per-Nicklas Höglund, Partner

 • Partner hos Orlando Nordics
 • EVP Strategy, Group Projects and M&A hos Dometic Group AB mellan 2014 och 2018
 • 16 år hos McKinsey&Company, Partner mellan 2006 och 2014
 • Civilingenjörsexamen från Chalmers och Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Axel Lindberg, Investment Director

 • Investment Director hos Orlando Nordics
 • Investment Banking Associate (Mergers & Acquisitions) hos Crédit Agricole CIB, Paris
 • BSc Business and Economics från Handelshögskolan i  Stockholm

Kajsa Lisa Lundgren, Executive Assistant

 • Executive Assistant och Office Manager hos Orlando Nordics
 • Administrativa positioner på Mannheimer Swartling och andra ledande advokatbyråer i Stockholm sedan 2001 bl. a som VD-assistent och assistent till styrelseordföranden på Mannheimer Swartling
 • Juridisk assistent på Spotify AB
 • Studier i Konst- och kulturhistoria samt ekonomi på Södertörns Högskola

Maxime Rundström, Intern

KONTAKT

För mer information vänligen kontakta:

Orlando Nordics AB
Birger Jarlsgatan 10
114 34 Stockholm
Sweden
Telephone: +46 (0)8 412 12 80
E-Mail: nordics(at)orlandofund.com