Tel: +46 (0)8 412 12 80 | E-Mail: nordics@orlandofund.com

Profil

INVESTERINGSFOKUS

OMFATTNING

Orlando Nordics AB koncentrerar sig på bolag i särskilda situationer med intäkter på upp till 5 miljarder SEK, med EBIT-marginaler på allt från negativa till höga dubbelsiffrigt positiva. Sådana särskilda situationer omfattar successionsrelaterade frågor, komplexa företagsuppdelningar, likviditetsbegränsningar och behov av operativ omstrukturering. För transaktioner med EV som överstiger 1,5 miljarder SEK tas saminvesterare in.

FOKUS

Orlando Nordics letar efter marknadsfärdiga medelstora bolag, koncerndotterbolag eller divisioner i spin-off-situationer. Marknaden för företagets kärnverksamhet ska vara stabil och dess marknadsposition försvarbar. Komplexitet är ingen nackdel. Geografiskt fokuserar vi på företag med sin bas i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi begränsar oss inte till vissa branscher.

VÅRA SPECIALITETER

Vi specialiserar oss på strategiska omstruktureringar av bolag, utköp och MBO, konsulttjänster inom turnaround-case, successionsfrågor, företag med likviditetssvårigheter, finansiering av nyförvärv för att komma åt nya marknader, spin-outs som kräver kapital- och ledningskapacitet, bolag med dålig intjäningsförmåga och t.o.m. insolventa bolag. De fonder som vi assisterar förvärvar aktiemajoriteter.

SÖKPROFIL

VIKTIGA MÅL

 • Mogna, medelstora bolag eller dotterbolag/affärsområden
 • Försäljning upp till 5 miljarder SEK
 • EBIT-marginaler från negativa upp till höga dubbelsiffriga plustal

MARKNAD OCH KONKURRENTER

 • Stabil kärnmarknad
 • Försvarbar marknadsposition

BRANSCHER

 • Alla branscher

TRANSAKTIONSSTRUKTUR

 • Komplexitet är inget hinder
 • Förvärv av eget kapital och skulder
 • EV upp till 1,5 miljarder SEK. Förvärv med högre EV görs med saminvesterare.

LÄNDER

 • Fokus på Sverige, Norge, Danmark och Finland
 • Tilläggsförvärv globalt

UNDANTAG

 • Start-ups
 • Lansering av obeprövade högteknologiska produkter
 • Bioteknik

INVESTERINGSPROCESS

Orlandos transaktionsprocess karaktäriseras av snabbhet, tillförlitlighet, pragmatism och flexibilitet

TRANSAKTIONSSÄKERHET

Många transaktioner kan slutföras inom två till tre månader från initial kontakt. Korta beslutsvägar och fokuserad due diligence med begränsade yttre kontakter snabbar upp processen. Den omedelbara involveringen av företagsledningen i strategiplaneringen möjliggör pragmatisk implementering. Fonderna som får råd av Orlando Nordics är flexibla och har möjlighet att köpa aktier, lån eller tillgångar, och kan också erbjuda likviditetslösningar.

REALISTISKA AFFÄRSSCENARIER

Komplexitet är inte ett problem. Ledningskapaciteten kan temporärt ökas vid behov och Orlando har till sin hjälp ett nätverk av högt kvalificerade specialister inom bl.a. inköp, produktion, finans och projektplanering. Vår erfarenhet som investerare, samt teamets erfarenhet som managementkonsulter och investment bankers gör det möjligt för oss att utveckla realistiska affärsscenarier. Dessutom har de fonder som får råd av Orlando löptider på över 10 år, vilket möjliggör ett långsiktigt perspektiv.